Alegeri Euro 2019

Modelul cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European - Descarcă


 Modelul declaraţiei pe propria răspundere care se prezintă de către persoana eligibila comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European - Descarcă


 

Direcţii - Servicii – Compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat
Imprimare Email

DIRECŢII ŞI SERVICII AFLATE ÎN  SUBORDINEA  DIRECTĂ  A  PRIMARULUI

Directie Economica

Serviciul Buget contabilitate 

Serviciul impozite si taxe locale

compartiment buget

compartiment contabilitate

compartiment impozite si taxe locale persoane fizice

compartiment impozite si taxe locale

compartiment executari silite

  

Arhitect sef

 

Serviciul Urbanism

compartiment personal

compartiment urbanism

compartiment spatiu locativ

compartiment indrumarea asociatiilor de proprietari

COMPARTIMENTE AFLATE  ÎN  SUBORDINEA  DIRECTĂ  A  PRIMARULUI 

compartiment investitii compartiment audit compartiment relatii cu publicul compartiment protectie civila
 compartiment resurse umane functii publice cabinet primar
DIRECŢII AFLATE ÎN SUBORDINEA DIRECTĂ A VICEPRIMARULUI

Directie Administratie Publica Locala

   biroul patrimoniu

compartiment autorizarea serviciilor de transport local

Compartiment administratie publica

compartiment registru agricol compartiment informatizare

compartiment relatia cu rromii

compartiment indrumarea si sprijinirea unitatilor de invatamant si sanatate

compartiment administrare patrimoniu

 compartiment programe cu finantare externa 

 

COMPARTIMENTE AFLATE ÎN SUBORDINEA SECRETARULUI
compartiment juridic compartiment arhiva
Ultima actualizare în Luni, 06 August 2012 08:38