Compartiment Juridic PDF Print E-mail
Written by Corbu Alina Georgiana   

 

I.Numele si incadrarea:

CORBU ALINA - GIORGIANA - consilier juridic principal

 

II.COMPARTIMENT JURIDIC - atributii de executare silita:

Atribuţiile postului:

1.redacteaza actiuni, intâmpinări, obiecţiuni, exercită toate căile de atac privind colectarea veniturilor la bugetul local;

2.reprezintă şi ia măsuri pentru valorificarea titlurilor executorii şi urmăreşte executarea lor;

3.participă la aplicarea formelor de executare silită pentru asigurarea respectarii procedurilor legale;

4.întocmeşte documentaţia în vederea aplicării măsurilor de executare silită prin poprire şi urmăreşte ducerea la îndeplinire de către terţul poprit a obligaţiilor ce-i revin;

5.aplică măsurile legale cu privire la executarea silită a bunurilor mobile şi întocmeşte documentaţia corespunzătoare la sechestrarea şi valorificarea acestora;

6.aplică măsurile legale cu privire la executarea silită a bunurilor imobile şi întocmeşte documentaţia corespunzătoare la identificarea/sechestrarea şi valorificarea acestora;

7.solutioneza contestaţiile efectuate cu privire la executarea silită;

8.întocmeşte documentaţia prevazuta de art. 44 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, referitoare la publicitatea actelor administrative fiscale;

9.participa la procedura evacuarii persoanelor fizice sau juridice din imobilele ocupate;

10.urmăreşte indeplinirea cerinţelor legale privind cazurile de insolvabilitate prevazute de OG nr.92/2003 -Codul de procedura fiscala;

11.verifică contribuabilii înscrişi în evidenţa separată şi ia măsuri pentru urmărirea stării de insolvabilitate a acestora;

12.confirmă debitele primite de la instanţele de judecată in termen legal;

13.urmărirea creanţelor datorate de debitorii persoane fizice sau juridice de drept privat al caror patrimoniu este in stare de insolvenţă;

14.răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din documentele fiscale de executare silita;

15.realizeaza procedura privind transformarea amenzilor datorate de catre debitorii insolvabili in ore de munca in folosul comunităţii;

 

III .Baza legislativa:

- OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;

-Legea nr. 571/2003-Codul fiscal- actualizat;

-Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, actualizata;

-Ordonanta nr. 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata;

-Ordonanta nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii, actualizata;

 

IV. Lista documentelor de interes public gestionate:

-Acte administrative fiscale ( somatii si titluri executorii; instiintari popriri, procese-verbale de sechestre ce nu au putut fi comunicate contribuabililor cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire)- afisare pe site.

 

V. Lista documentelor produse/gestionate:

-Intampinari privind contestatiile la executare;

-Adrese de infiintare popriri (pe procedura neindeplinirii conditiilor privind munca in folosul comunitatii);

- Corespondenta Politia Locala si Politia Romana pe procedura munca in folosul comunitatii; Inscrieri la masa credala ( executari externe);

-Cereri privind inscrierea creantei in tabelul creditorilor ( procedura insolventei);

-Procese-verbale de sechestre pentru bunuri mobile si imobile;

-adrese- OCPI intabulare sechestre;

-notificari debitori popriti sau cu sechestre; notificari indeplinire mandat de executare

-Procese-verbale de declarare a starii de insolvabilitate;

-Procese-verbale de transfer a obligatiilor fiscale; procese-verbale de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale;

-adrese AFP şi ITM in vederea constatarii starii de solvabilitate/insolvabilitate;

-adrese lichidatori judiciari;

-confirmari debite instante de judecata;

-comunicari instante de judecata dosare munca in folosul comunitatii;

-registru evidenta mandate;

-registru popriri;

-registru titluri executorii;

 

VI. Formulare si tipizate:

-In privinta actelor de executare silita, (procese-verbale de sechestru, adrese de infiintare a popririi) formularele sunt cele specificate in Ordinul nr.75/2009;

 

VII. Modalitatea de contestare a deciziei sau a institutiei publice, in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatii de interes public solicitate:

-conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public;

 

VIII. Numarul camerei in care functioneaza compartimentul: 7

 

IX. Numele si functia superiorului ierarhic:

 

-Dogarescu Daniela- secretar

 

 

 

Last Updated on Monday, 12 December 2011 14:03