Compartiment Impozite şi Taxe Locale şi Amenzi Persoane Juridice PDF Print E-mail
Direcţii, Compartimente
Written by Stănărângă Monica   

IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2012 SUNT APROBATE PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.196/29.11.2011, CARE POATE FI CONSULTATA LA SECTIUNEA HOTARARI CONSILIU LOCAL

 

ANUNT IMPORTANT!

 

Facem cunoscut tuturor persoanelor juridice care detin cladiri pe raza municipiului Rm Sarat care nu au fost reevaluate in ultimii ani, ca impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:

- pentru cladirile care n-au efectuat nici o reevaluare in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta -    impozitul anual datorat se calculeaza prin inmultirea valoarii de inventar a cladirii cu 15%;

-pentru cladirile care n-au efectuat nici o reevaluare in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta -    impozitul anual datorat se calculeaza prin inmultirea valoarii de inventar a cladirii cu 30%;

Pentru cladirile reevaluate sau dobandite incepand cu 1 ianuarie 2009 impozitul anual datorat se calculeaza cu urmatoarea formula: valoarea de inventar a cladirii X 1,5%+15%.

Aceste prevederi au fost introduse de pct. 78 OG nr.30/2011 care modifica art.253 alin(6) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificari aprobate de Consiliul Local al municipiului prin HCL nr.196/2012 de aprobare a valorilor impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile stabilite în sume fixe sau cote procentuale pentru anul 2012.

Societatile comerciale care procedeaza la reevaluarea cladirilor vor prezenta la Camera nr.4-Impozite si Taxe Persoane Juridice urmatoarele documente:

-          Raportul de evaluare;

-          Balanta contabila la data de 31.12.2012;

-          Declaratie rectificativa-document tipizat

ANUNT IMPORTANT!

 

     In cadrul compartimentului nostru firmele care desfasoara activitati comerciale pe raza municipiului Rm Sarat depun cereri pentru autorizarea activitatii, achita contravaloarea autorizatiilor conform HCL nr.196/2011 si obtin autorizatia/acordul de desfasurare a activitatii.

      In scopul obtinerii autorizatiei/acordului, operatorii economici(societati comerciale, persoane fizice autorizate , intreprinderi familiale, etc.) vor prezenta:

- certificat de inmatriculare-copie

- certificat constatator pentru punctul de lucru-copie

- la camera nr.4, vor completa o cerere tip, privind programul de functionare.

 

Compartiment Impozite şi Taxe Locale şi Amenzi Persoane Juridice

1. Numele şi încadrarea funcţionarilor publici

1.TUDOR VIOREL-consilier superior

2.STANARINGA MONICA OLIVIA-consilier superior 

2. Atribuţiile compartimentului

1.Organizeaza, indruma si urmareste primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale persoane juridice.

2.Raspunde de intocmirea si realizarea programului de control fiscal privind impozitele si taxele locale persoane juridice.

3.Propune in conditiile legii masuri pentru solutionarea obiectiunilor si contestatiilor impotriva actelor de control si de impunere care au ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a accesoriilor acestora intocmite de organele de specialitate din cadrul serviciului.

4.Analizeaza dupa fiecare termen de plata pe baza evidentei analitice lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza restante la plata impozitelor si taxelor locale si incepe procedura de recuperare a creantelor bugetare in conformitate cu prevederile legale.

5.Verifica si analizeaza dosarele depuse de contribuabili persoane juridice conform legislatiei in vigoare prin care se solicita acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale si intocmeste raportul de specialitate pe care il inainteaza spre aprobare Consiliului local.

6.Stabileste si aplica masurile ce se impun pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local inclusiv prin masuri de executare silita a agentilor economici care nu-si achita in termen obligatiile fiscale.

7.Organizeaza activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele si taxele locale a persoanelor juridice.

8.Verifica si avizeaza efectuarea compensarilor si restituirilor de impozite si taxe.

9.Organizeaza arhivarea si pastrarea dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la depunerea si incasarea debitelor.

10.Colaboreaza cu celelate compartimente ale Primariei, cu societatile bancare si cu alte institutii in vederea incasarii impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice.

11.Colaboreaza cu Politia locala in cazul instituirii masurilor asiguratorii de executare silita (aplicarea sechestrului asigurator).

 

3. Baza legislativă specifică

-Legea nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul fiscal
-OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare
-Hotararile Consiliului Local al Municipiului Rm Sarat prin care s-au stabilit impozite si taxe locale (se va actualiza ori se stabilesc sau modifica prin hotarare a consiliului local, taxele si impozitele).

  

4. Lista documentelor produse/gestionate

-Certificate de atestare fiscala pentru persoane fizice si juridice

-Chitante incasari

-Adeverinte avand ca destinatari Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, Registrul Comertului si alte institutii publice solicitante.

-Corespondenta

 5. Numărul camerei-biroului în care funcţionează compartimentul

     CAMERA nr.4

6. Numele şi funcţia superiorului ierarhic

director economic FORTU MACOVEI

Last Updated on Tuesday, 10 December 2013 06:07