Compartiment Relaţia cu romii PDF Print E-mail
Written by Călin Mihai   

 

CALIN MIHAI – Referent specialitate cls.II, gr.prof.superior, tr.1

 

Atributiile compartimentului.

- Stimularea participarii etniei romilor la viata economica, sociala, educationala, cuiturala si politica a societatii;

- Asigurarea conditiilor pentru garantarea de sanse egale pentru etnicii romi;

- Asigurarea evaluarii principalelor nevoi ale comunitatii de romi si aplicarea programelor de sprijinire a acestora;

- Asigurarea rezolvarii problemelor legate de dreptul de propietate asupra terenurilor si locuintelor detinute de romi;

- Raspunde de conceperea si implementarea unor programe de reabilitare a locuintelor si mediului inconjurator in zonele locuite de romi;

- Asigura initierea unor programe de finantare locala sau parteneriat, pentru asigurarea conditiilor minime de locuit in comunitatile de romi;

- Asigurarea implicarii directe a etnicilor romi in programele de construire si reabilitare a locuintelor;

- Conceperea si implementarea programelor specifice de formare si reconversie profesionala pentru romi;

- Initierea unor programe de educatie juridica si de prevenire a infractinalitatii, in colaborare cu membri etniei romilor;

- Initierea programelor de incurajare a participarii parintilor romi la procesele educationale din scoala si din afara scolii;

- Se implica in punerea in practica a prevederilor Legii 416/2001 pentru etnicii romi care beneficiaza de venitul minim garantat;

- Colaboreaza si participa la intalniri saptamanale cu mediatorii scolari si sanitari;

- Participa la audiente cu publicul;

- Face parte din G.L.M. si participa lunar la sedintele acestuia la nivel judetian si trimestrial la nivelul Municipiului Rm-Sarat;

- Transpune in practica hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului in domeniul sau de activitate;

- Raspunde in termenul legal prevazut de legislatia in vigoare, tuturor petitiilor, indiferent daca raspunsul este favorabil sau nu.

- Raspunde de pastrarea secretului de serviciu si secretul datelor si al informatiilor cu caracter cofidential detinute sau la care are acces ca urmarea executarii atributiilor de serviciu;

- Raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios a indatoririlor de serviciu, se abtine de la ori ce fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei;

- Raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin conform legii, programelor aprobate sau dispuse de catre conducerea institutiei si de raportare a modului de realizare;

- Raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor si informatiilor stipulate in documentele intocmite;

- Indeplinirea oricaror altor sarcini, carenu sunt cuprinse in fisa postului, in functie de solicitarile conducerii primariei sau a sefului sau direct, participand si la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul institutiei privind sesizari, verificari, reclamatii, proiecte.

 

Baza legislativa:

Hotararea nr.430/25 aprilie 2001;

Hotararea nr.522/19 aprilie 2006.

 

Biroul -24.

 

Vagyas-Davidoiu Manuela.

 

 

Last Updated on Monday, 12 December 2011 13:43