Compartiment Registru Agricol PDF Print E-mail
Written by Găgeanu Domnica   

 

FIŞA DE INFORMAŢII

 

1.Numele si incadrarea functionarilor publici:

1.GĂGEANU DOMNICA –REFERENT SUPERIOR

2.MEIROŞU NICOLETA - CONSILIER SUPERIOR

3.PLUGARU DANIELA - REFERENT SUPERIOR

 

2.Atributiile compartimentului.

-evidenta contractelor de arenda conform Legii 16/1994

-evidenta cadastrala a terenurilor din extravilan proprietate a Primariei municipiului Rm.Sarat.

-evidenta si pastrarea documentelor conform Legii 18/1991 republicata,a Legii 169/1991 si a Legii 1/200o

-evidenta si pastrarea documentelor conform Legii/1994 si a Legii 42/1992 pe care le transmite organelor abilitate in acest sens

-asigura buna circulatie a documentelor adresate consiliului local si primarului si urmareste transmiterea adreselor de raspuns sau a actelor solicitate .

-primeste ,inregistreaza ,distribuie si expediaza corespondenta Primariei si a consiliului local al Municipiului Rm.Sarat.

-organizeaza si conduce evidentele neceasare completarii si actualizarii conform normelor legale a Registrului Agricol.

-completeaza si elibereaza adeverintele cu privire la Registrul Agricol.

-completeaza si elibereaza bilete de proprietate pentru detinatorii de animale .

-completeaza si elibereaza certificatele de producator cu respectarea procedurii legale si adeverinte legate de terenuri agricole

-intocmeste dari de seama statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole in gospodariile individuale ,efectivele de animale existente ,productiile,constructiile gospodaresti ,masini agricole si alte date ,conform formularisticii transmise de Directia judeteana de statistica.

-verifica modul de folosire a terenurilor si existenta efectivelor de animale,colaborand in acest sens si cu circumscriptiile sanitar veterinare.

-colaboreaza cu organele sanitar veterinare in prevenirea epidemiilor si la combaterea bolilor aparute la animale

-organizeaza si asigura desfasurarea activitatii de afisare a ofertelor de vanzare a terenurilor.

-utilizeaza aplicatia informatica privind evidenta informatizata a datelor inscrise in Registrul agricol

-evidenta si inscrierea titlurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de propritate in conformitate cu legile fondului funciar.

-relatii cu publicul zilnic privind registrul Agricol.

 

3.Baza legislativa specifica.

-Legea 16/1994-legea arendarii

-H.G.1632/29.12.2009-privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014.

-O.M.95/1998;153/3241/2010-Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, ministrului administratiei si internelor, ministrului finantelor publice si presedintelui Institutului National de Statistica pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014.

-H.G. nr.1578 /30.09.2004 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator.

-Legea fondului funciar nr 18/1990,republicata si actualizata ,Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate si legea nr 247/2005.

 

4.Lista documentelor de interes public gestionate .

-registre agricole

-titluri de proprietate

-acte de partaj

-certificate de mostenire

-contracte de vanzare –cumparare

-donatii

-testamente

-contracte de arenda

-acte de reziliere

-acte aditionale

 

5.Lista documentelor produse /gestionate.

-adeverinte teren agricol

-certificate de producator

-dari de seama

-raspunsuri la reclamatiile si solicitarilor referitoare la Registrul agricol

 

6.Formulare si tipizate

- cerere

-adeverinte

-procese –verbale de eliberare certificat de producator

-extrase din Registrul Agricol.

 

7.Modalitatea de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice se face in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public.

 

8. Numarul camerei (biroului) in care functioneaza compartimentul: 17

 

9.Numele si functia superiorului ierarhic :

Vagyas –Davidoiu Manuela –Director executiv

 

 

Last Updated on Monday, 12 December 2011 13:28