Compartiment Autorizarea Serviciilor de Transport Local PDF Print E-mail
Written by Mihai Costin   

 

1.Numele si incadrarea functionarilor publici.

COSTIN MIHAIL – Consilier , clasa 1, grad prof.superior, grad.5.

 

2. Atributiile compartimentului.

- Aplicarea legislatiei in vigoare privind serviciile de transport public local.

- Aplicarea legislatiei in vigoare privind legile fondului funciar si a celorlalte legi ale proprietatii.

 

3. Baza legislativa specifica.

- Legea nr.38/2003, Legea nr.265/2007 pentru modificarea si completarea legii nr.38/2003, privind transportul in regimde urgenta si in regim de inchiriere,Ordinul nr.356/2007 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.38/2003, Ordonanta nr.2/2001actualizata privind regimul juridic al contraventiilor, Ordonanta nr.43/1997 republicata si actualizata privind regimul drumurilor, Ordinul nr.1892/2006 si Ordinul nr.1007/2010 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transportului rutier si a activitatilor conexe aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, nr.1892/2006.

- Legea fondului funciar nr.18/1990, republicata si actualizata, Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietata si legea nr.247/2005 idem.

 

4. Lista documentelor de interes public gestionate.

 -Tabel nominal cu Operatorii de transport care executa transport de persoane in regim de taxi.

- Documentele necesare autorizarii in vedere executarii de transport in regim de taxi.

- Planurile analogice cu tarlalele si parcelele proprietarilor de terenuri agricole din extravilanul administrativ al Municipiului Ramnicu Sarat.

 

5. Lista documentelor produse/gestionate.

- Autorizatii de transport si copii conforme pentru transportul in regim de taxi.

- Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea Ordinului Prefectului privind atribuirea in proprietate a terenurilor aferente constructiilor din intravilanul municipiului.

- Raspunsuri la petitiile cetatenilor si al altor solicitanti (institutii, societati, etc.)

- Intocmirea de rapoarte de specialitate pentru proiecte de hotarari desbatute in cadrul sedintelor Consiliului Local al Mun. Ramnicu Sarat

 

6. Formulare si tipizate.

Cereri pentru solicitarile care privesc acest compartiment.

 

7. Modalitate de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei se face in conformitate cu prevederile Legii 544/2001privind liberul acces la informatii de interes public.

 

8. Numarul camerei (biroului) in care functioneaza compartimentul este nr. 14

 

9. Numele si functia superiorului ierarhic: Vagyas-Davidoiu Manuela- Director executiv.

 

 

Last Updated on Thursday, 19 January 2012 13:50