Print E-mail
Anunțuri

 

Proiecte în dezbatere publică şi anunţuri - 2019
07.06.2019 - Comunicat de presă - CONFERINŢA DE INCHIDERE A PROIECTULUI CU TITLUL Servicii publice de calitate oferite de administraţia publică locală a Municipiului Râmnicu Sărat cod SIPOCA92 - Vezi Comunicat
30.05.2019 - Anunț - S.C. ECO NICODOR TRANS 58 S.R.L. depunere documentație necesară autorizării de mediu - Vezi Anunț30.05.2019 - Anunț - S.C. EDY RAIFEN EXPRESS AC S.R.L. depunere documentație necesară autorizării de mediu - Vezi Anunț22.05.2019 - Anunț - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău - Informare cu privire la domeniul economiei sociale si pliante cu detalierea conditiilor si documentelor necesare pentru obtinerea atestatului de economie sociala sau a marcii sociale. Conform legii 219/2015, privind economia sociala, luna mai este luna promovarii domeniului economiei sociale - Vezi Informare și Pliante
22.05.2019 - Anunț - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău - Informații utile absolvenților promoției 2019 - Vezi Anunț13.05.2019 - Anunț public - S.C. Glissando S.R.L. cu sediul în Municipiul Timișoara, jud. Timiș, anunta ca a depus la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUZAU documentatia tehnica necesara autorizarii din punct de vedere al protectiei mediului - Vezi Anunț10.05.2019 - Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Râmnicu Sărat pentru anul 2019 - Vezi Program08.05.2019 - Program de lucru cu publicul pentru Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor în perioada 20.05.2019 - 26.05.2019 - Descarcă program de lucru08.05.2019 - Anunț angajare - SC Laborg Construction lndustries SRL angajează pentru şantier "Reabilitarea liniei C.F. Frontieră - Curtici- Simeria parte componentă a coridorului IV Pan European pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160km/h:

- dulgheri şi fierari cu experienţă pentru construcţia de poduri şi consolidări. Se oferă contract de muncă, salariu motivant, cazare, formare profesională şi transport. Salariul este negociabil la interviu in funcţie de experienţă - Vezi Anunț07.05.2019 - Hotărârea nr. 88 din data de 25.04.2019 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2020 in Municipiul Rm. Sarat, indexate cu rata inflatiei de 4,6% (aferenta anului fiscal 2018) - Descarcă06.05.2019 - Anunț - Ministerul Finațelor Publice lansează noi emisiuni de titluri de stat pentru populație în cadrul Programului Tezaur - Vezi Anunț22.04.2019 - Dispoziție privind recuperarea de catre functionarii publici si personalul contractual elin cadrul Primariei Municipiului Rm.Sarat si din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Rm. Sarat a zilei de 30 aprilie 2019 stabilita ca zi libera - Vezi Dispoziție18.04.2019 - Comunicat de presă - Primăria Râmnicu Sărat emite prezentul comunicat de presă privind lansarea proiectului "Iluminat public cu LED în Municipiul Râmnicu Sărat", contract de finanţare nerambursabilă În cadrul componentei Acţiuni În domeniul energiei durabile în comunităţile din regiuni sărace/subdezvoltate - "Programul oraşe sărace" din Fondul pentru acţiuni în domeniul managementului energiei durabile, Programul de Cooperare Elveţiano-Român vizînd reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Vezi Comunicat15.04.2019 - Proces Verbal - Privind aducerea la cunoştinţă publică a aprobării bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2019 (în proiect - conform art. 39, alin. (1) - alin. (6) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată) - Vezi Proces Verbal28.03.2019 - Anunț - S.C. Eurocors Construcții AG S.R.L. angajează personal în domeniul construcțiilor - Vezi Anunț27.03.2019 - Anunț - privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2019 (în proiect conform art. 39, alin. (1) - alin. (6) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată - Vezi Anunț și Proiect20.03.2019 - Referat privind unele măsuri administrative de circulație în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Referat13.03.2019 - Anunț public - S.C. Tranzit Ralea Company S.R.L. - depunere solicitare emitere acord de mediu - Vezi Anunț11.03.2019 - Anunț public - TUDORACHE E. VALENTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA cu sediul social in Rm. Sarat, str. Dorobanti, nr. 55, judetul Buzau, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu - Vezi Anunț04.03.2019 - Anunț - INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL BUZĂU Serviciul controlul legalităţii, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei şi relaţii cu autorităţile locale - În legătură cu activitatea de eliberare a apostilei, vă informăm că la data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012  - Vezi Anunț - Vezi modificările de legislație apostilă, pe site-ul oficial: https://bz.prefectura.mai.gov.ro/
26.02.2019 - Anunț - Camera Notarilor Publici Ploiești - Lista notarilor desemnați pentru îndreptarea erorilor materiale sau completarea omisiunilor vădite, reconstituirea actelor notariale precum şi eliberarea duplicatelor din arhivă - Vezi Anunț
26.02.2019 - Anunț de vânzare prin licitație deschisă cu strigare a deșeurilor - Spitalul Municipal Râmnicu Sărat - Vezi Anunț22.02.2019 - Anunț Instituția Prefectului - Județul Buzău - Ordin privind reactualizarea, la nivelul fiecărei localităţi din judeţul Buzău, a comisiei locale pentru identificarea, delimitarea şi constituirea perimetrelor de ameliorare - Vezi Ordin20.02.2019 - Anunț de vânzare prin licitație deschisă cu strigare a deșeurilor radiologice (soluție fixator uzată, peliculă foto, soluție revelator) aparținând Spitalului Municipal Râmnicu Sărat - Vezi Anunț01.02.2019 - Planul de măsuri pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor prin gripă - Direcţia de Sănătate Publică Buzău - Vezi Plan04.02.2019 - Anunț - Selecția participantilor pentru urmatoarele cursuri de formare:


 1. 20 de persoane pentru cursul - Controlul Managerial Intern (2 grupe de 10 cursanți) care se va desfasura in perioadele 7-13 februarie 2019 și 21 - 27 februarie 2019

2. 20 de persoane pentru cursul - Planificarea Bugetară ( 2 grupe de 10 cursanți) care se va desfasura in perioadele 28 feb - 06 martie 2019 și 07 - 13 martie 2019.

 Cursurile de formare sunt organizate in cadrul proiectului cu titlul Servicii publice de calitate oferite de administratia publica locala a Municipiului Ramnicu Sarat cod SIPOCA92, care să ridice nivelul de cunostinte si competente necesare consolidarii unei administratii moderne, performante, eficiente in beneficiul comunitatii pe care unitatea administrativ teritoriala o deserveste, in vederea implementarii unui management al calitatii performant prin introducerea CAF si ISO 9001. Selectia participantilor se va realiza conform Metodologiei atasate.

 

- Vezi Anunț - Descarcă Anexa 12 - Descarcă Consimțământ protecția datelor - Descarcă Declarație privind disponibilitatea - Descarcă declarație privind eligibilitatea - Descarcă Metodologie selecție cursanți
25.01.2019 - Anunț de vânzare prin licitație deschisă cu strigare deșeuri - Spitalul Municipal Râmnicu Sărat - Vezi Anunț22.01.2019 - Anunț - Serviciul de alimentare cu apa va fi sistat in data de 23.01.2019, in intervalul orar 09:00-17:00, in urmatoarele zone din municipiul Ramnicu Sarat: cartierul Viilor, str. Domiresti (partial), str. Dr. Pavel, str. Vulturului, str. Izvor, str. Alunis, str. Rachitei si str. Podgoriei (partial) - Vezi Anunț22.01.2019 - Anunț - SC CERASIUM SRL solicita la A.P.M. Buzau obtinerea autorizatiei de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificarile si completarile ulterioare si a OUG nr. 195/ 2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, art. 12, pentru activitatea Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor conform cod CAEN 1039, ce se desfasoara in localitatea Ramnicu Sarat, str. Lt. Sava Rosescu nr.91, judetul Buzau - Vezi Anunț11.01.2019 - Anunț de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor radiologice (soluție fixator uzată, peliculă foto, soluție revelator) aparținând Spitalului Municipal Râmnicu Sărat - Vezi Anunț