DATE DEMOGRAFICE
Imprimare Email

 TERITORIU, LOCUINŢE, UTILITĂŢI PUBLICE

 

Suprafaţa totală - ha  - 5286 

Locuinţe existente - total - număr  - 13799

Locuinţe în proprietate majoritară de stat  - număr  - 335

Locuinţe în proprietate majoritar privată - număr - 13464

Suprafaţa locuibilă - total  mp - 548638

Suprafaţa locuibilă - prop. majoritară de stat- mp - 8120

Suprafaţa locuibilă - prop.majoritar privată - mp - 540518

Suprafaţa intravilană a municipiului - ha - 921

Suprafaţa spaţiilor verzi a municipiului - ha- 29

Lungimea străzilor orăşeneşti - total - km - 156

Lungimea strazilor orăşeneşti modernizate - km - 112

Lungimea totală  a reţelei simple  de distribuţie  a apei potabile - km - 103.6

Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile - mc/zi - 14160

Energia termică distribuită - Gcal - 4081

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare - km - 70.5

Lungimea totală a conductelor de distribuţie a  gazelor - km. - 76.3

 

POPULAŢIE

 

Populaţia totală - la 1 iulie 2000 (stabilă) - 39430

Populaţia la 1 iulie - femei - 20507

Populaţia cu domiciliul in localitate la 1 iulie - 39774

 

FORŢA DE MUNCĂ

 

Salariaţi - total - număr mediu - 6074

Număr mediu salariaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit - 253

Număr mediu salariaţi în industrie - 1991

Număr mediu salariaţi în industria prelucrătoare - 1676

Număr mediu salariaţi in distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare - 222

Număr mediu salariaţi în construcţii - 484

Număr mediu salariaţi în comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 1457

Număr mediu salariaţi în transport şi depozitare - 144

Număr mediu salariaţi în hoteluri şi restaurante - 205

Număr mediu salariaţi în intermedieri financiare şi asigurări - 100

Număr mediu salariaţi în adminstraţie publică şi apărare, asigurari sociale din sistemul public - 208

Număr mediu salariaţi în învăţământ - 771

Număr mediu salariaţi în sănătate şi asistenţă socială - 130

Număr mediu salariaţi în activităţi de spectacole, culturale şi recreative - 53

Număr mediu salariaţi în alte activităţi ale economiei naţionale - 118

 

 

Ultima actualizare în Luni, 04 Aprilie 2011 12:09