Print E-mail
Proiecte de Hotărâri CL - 2019

 

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 25.04.2019 - ora 11.00

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2019;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Forțu Macovei - director economic, Tăbleț Anișoara - Șef Serviciu și Manea Simona - consilier2. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2020 in Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflatiei de 4,6% (aferenta anului fiscal 2018);

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Forțu Macovei - director economic si Stănarîngă Monica - Șef Serviciu3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat, pentru anul 2018, si mentinerea contractului de management al domnului Danielescu Adrian;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Horohai Georgiana Marilena - Șef Birou4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritati stabilita in conformitate cu criteriile pentru ierarhizarea solicitarilor depuse in baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Teodorescu Dragoș Daniel - Șef Serviciu și Mihai Adrian Ion - consilier5. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Râmnicu Sărat transmise in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Teodorescu Dragos Daniel - Șef Serviciu si Mihai Adrian Ion - consilier6. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de locatiune nr.531/15.10.2008, prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in Municipiul Râmnicu Sărat, strada Industriei nr.4, bloc ANL, apartament 16, judetul Buzau

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Pruteanu Sabina Elena - consilier juridic7. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de concesiune nr.2347 /01.06.2006 incheiat intre Municipiul Râmnicu Sărat si Pruteanu Adrian Eugen, avand ca obiect cedarea si preluarea in concesiune a unui teren in suprafata de 300 mp (suprafata masurata 299 mp) cu destinatia teren pentru constructie locuinta proprietate personala, teren situat in Municipiul Râmnicu Sărat, cartier Bariera Focsani (parcela 148), strada Muresului nr.23, judetul Buzau, prin acordul partilor;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei - director economic, Tăbleț Anișoara - Șef Serviciu, Corbu Decebal Iulian - consilier și Scîrlet Dorian - consilier juridic8. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de superficie nr.6/ 10.04.2017, ca urmare a neincheierii acestuia in forma autentica coroborat cu prevederile art.10, alin.(3) si art.12 din contract si aprobarea constituirii altui drept de superficie, ca drept real principal, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, teren situat in Municipiul Râmnicu Sărat, cartier Extindere Bariera Focsani (parcela 147), strada Ariesului nr.16, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri aflata la stadiul de fundatie, catre domnul Biteanu Petrus - Stelian, in vederea intrarii in legalitate si finalizarii unei locuinte proprietate personala, la adresa mai sus mentionata;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei - director economic, Tăbleț Anișoara - Șef Serviciu, Corbu Decebal Iulian - consilier și Pruteanu Sabina Elena - consilier juridic9. Proiect de hotărâre prin care se ia act de incetarea contractului de concesiune nr.2471/ 16.07.2007, incheiat intre Municipiul Râmnicu Sărat si S.C SUPERMOD S.R.L avand ca obiect exploatarea unui bun (teren in suprafata de 1147 mp cu destinatia de productie si prestari servicii) situat in Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focsani, parcela nr.13, judetul Buzau, ca urmare a închiderii procedurii falimentului;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Corbu Alina Georgiana - Șef Birou10. Proiect de hotărâre prin care se ia act de incetarea contractului de concesiune nr.2393/05.06.2006, incheiat intre Municipiul Râmnicu Sărat si S.C SUPERMOD S.R.L avand ca obiect exploatarea unui bun (teren in suprafata de 1650 mp cu destinatia de productie si prestari servicii) situat in Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Bariera Focsani, parcela nr.14, judetul Buzau, ca urmare a închiderii procedurii falimentului.

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Corbu Alina Georgiana - Șef Birou
11. Alte probleme ale activitatii curente1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat in perioada 19.03.2019 - 16.04.2019;


2. Informare privind numirea Directorului executiv la S.C ACVATERM S.A Râmnicu Sărat urmare a parcurgerii procedurilor stipulate de prevederile legale in vigoare;


3. Prezentarea Raportului de control nr.190/28.02.2019 si a Deciziei nr.05/26.03.2019 a Camerei de Conturi Buzau emise in urma controlului efectuat la S.C ACVATERM S.A Râmnicu Sărat cu tema "Controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al unitatilor administrativ teritoriale de catre regii autonome de interes local si societati comerciale cu capital integral sau majoritar al unitatilor administrativ teritoriale".


4. Prezentarea Raportului de control nr.560/01.03.2019 si a Deciziei nr.06/26.03.2019 a Camerei de Conturi Buzau emise in urma controlului efectuat la S.C TUC S.A Râmnicu Sărat cu tema "Controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al unitatilor administrativ teritoriale de catre regii autonome de interes local si societati comerciale cu capital integral sau majoritar al unitatilor administrativ teritoriale".


5. Procesul-verbal al sedintei AGA ADI "Buzau 2008" din data de 17.04. 20 19 si hotararile adoptate in cadrul aceleiasi sedinte.