Print E-mail
Proiecte de Hotărâri CL - 2019

 

 

 

Ședința de lucru extraordinară a Consiliui Local din data de 17.04.2019 - ora 9.00

 

 

 

 

1. Proiect de hotarare privind acordarea acordarea unui mandat special domnului CIRJAN SORIN VALENTIN - reprezentantul Municipiului Rm. Sarat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" - sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008", din data de 17.04.2019, ora 11.00 (sau ora 11.30, daca este cazul), punctul nr. 2 inscris in Convocatorul transmis prin adresa nr. 236/08.04.2019, respectiv aprobarea modificarii art.196 din Regulamentul consolidat si armonizat al Serviciului de alimentare cu apa si canalizare.

- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana - Sef Birou

Se pun la dispozitia consilierilor locali si materialele aferente celorlalte puncte inscrise in Convocatorul transmis prin adresa nr.236/ 08.04.2019, materiale inregistrate la sediul Primariei Municipiului Rm. Sarat prin adresa nr. 23982/ 08.04.2019.
2. Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru activitatile cuprinse in contractul de servicii privind asigurarea continuitatii serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm. Sarat nr. 32354 /09.11.2018, contract incheiat intre UAT Municipiul Ramnicu Sarat si S.C RER SUD S.A.

- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - ec. Fortu Macovei - director economic, ec. Tablet Anisoara - Sef Serviciu si ec. Manea Simona - consilier
3 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico - economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie "Inchidere depozit de deseuri situat in Municipiul Rm. Sarat, cartierul Sarbi, strada Catunul Morilor".

- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - ing. Ionescu Dumitru Daniel - consilier si ec. Tablet Anisoara - Sef Serviciu