INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC 


Legea 544/2001 - liberul acces la informaţiile de interes public


 Legea 52/2003 - transparenţa decizională în administraţia publică


 06.08.2014 - INFORMARE - privind obligativitatea asigurării împotriva dezastrelor naturale - Vezi Informare scanată


12.02.2015 - Lista curinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilite potrivit OUG 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din imobilele retrocedate în natură foştilor proprietari - Vezi Listă 


09.06.2015 - Municipiul Râmnicu Sărat anunţă publicul interesat de finalizarea lucrărilor în cadrul proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Buzău" cu finanţare europeană, proiect cofinanţat şi de municipiul Râmnicu Sărat. - Vezi Anunţ scanat


Hotărâre nr. 133 din 28.05.2009 privind aprobarea delimitării zonelor din Municipiul Râmnicu Sărat în vederea stabilirii impozitului pe clădiri


03.06.2015 - Anunţ Consultare Registrul Electoral - Vezi Anunţ scanat


03.06.2015 - Anunţ Consultare Liste Electorale (permanente) - Vezi Anunţ scanat


03.06.2015 - Anunţ Verificare înscrieri Liste Electorale Complementare - Vezi Anunţ scanat


17.09.2015 - Anunţ - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău - pentru depunere cereri de constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţi naturale în cazul culturilor agricole/efective de animale - Vezi anunţ scanat - Vezi Ordin nr. 2204/21.08.2015

Râmnicul în imagini

Contor trafic site

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAzi20
mod_vvisit_counterIeri245
mod_vvisit_counterSăptămâna aceasta20
mod_vvisit_counterSăptămâna trecută2130
mod_vvisit_counterLuna aceasta8552
mod_vvisit_counterUltima lună11709
mod_vvisit_counterToate vizitele400086

Sunt acum online: 4

Plan de apărare

 împotriva inundaţiilor gheţurilor şi poluărilor accidentale al C.L.S.U. Rm. Sărat

- Vezi Plan -

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - ANUNŢURI IMPORTANTE
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Lista finală de priorităţi privind soluţionarea cererilor în vederea atribuirii de locuinţe sociale din fondul locativ aparţinând domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat
2 Lista finala de priorităţi privind soluţionarea cererilor în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ aparţinând domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat
3 Lista Obiectivelor de Investiţii pe anul 2015
4 05.03.2015 - ANUNT DE PARTICIPARE Pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes general
5 15.09.2015 - ANUNT DE PARTICIPARE Pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes general
6 13.01.2015 - RAPORTUL ANUAL AL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT PENTRU ANUL 2014
7 Rapoarte anuale în conformitate cu art. 58, alin. 1 din O.U.G 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
8 Subregistrul garanţiilor pentru împrumuturi interne garantate de autorităţile administraţiei publice locale - 2015
9 Subregistrul garanţiilor pentru împrumuturi interne garantate de autorităţile administraţiei publice locale - 2014
10 Registrul datoriei publice interne contractate şi garantate de autorităţile publice locale - 2015
11 Registrul datoriei publice interne contractate şi garantate de autorităţile publice locale - 2014
12 Proiecte în dezbatere publică şi anunţuri
13 Oferte de vânzare teren extravilan - conform Legii nr. 17 din 7 martie 2014
14 Oferte de vânzare teren extravilan - pădure - conform Legii nr. 60 / 2012
15 Registrul privind evidenţa atestatelor de producător eliberate şi vizate
16 Declararea şi înscrierea datelor în Registrul Agricol
17 Taxe şi Impozite Locale stabilite pentru anul 2015 şi delimitarea zonelor în vederea stabilirii impozitului pe clădiri
18 Programul achiziţiilor publice
19 PLANURI URBANISTICE ZONALE
20 Somaţii - Titluri Executorii - Persoane Juridice
21 Somaţii - Titluri Executorii - Persoane Fizice
22 Licitaţii
23 Autorizaţii de Construcţie şi Certificate de Urbanism emise
24 URBANISM - NOMENCLATOR STRADAL - MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT
25 Rapoarte ale activităţii comisiilor de specialitate
26 Participarea personalului primăriei la cursuri de perfecţionare
27 Întâlniri ale conducerii primăriei cu delegaţii din alte ţări
28 Proiecte finalizate în perioada 2009 - 2010 şi în curs de implementare în perioada 2011 - 2012
29 Posturi vacante şi concursuri de promovare în grad, concursuri de proiecte de management şi rezultate evaluare management instituţii de cultură
30 Anunţuri de interes public care apar şi în presă - Proiecte ale Primăriei Mun. Râmnicu Sărat pentru producere de energie electrică
31 Alte evenimente din activitatea curentă a primăriei
32 Participarea personalului la conferinţe, seminarii
33 Semnarea contractelor de importanţă deosebită
34 Demararea unor lucrări de importanţă deosebită
35 Anunţul efectuarea şi adjudecarea licitaţiilor de achiziţie publică
 

Harta pe Google

Centru - 1

 

 

 Pentru vizualizarea hărţii municipiului pe Google, faceţi clic pe poză.