Harta Râmnicu Sărat

 

 © Schubert & Franzke

CONECT

CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență: http://conect.gov.ro

 

CONECT – platformă gestionată de Secretariatul General al Guvernului este instrumentul prin care ne propunem să încurajăm dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale, participarea publică și voluntariatul.

 Prin această platformă, vom promova activitatea ONG-urilor înscrise și dorim să îmbunătățim instrumentele de voluntariat, astfel încât aportul organizațiilor la dezvoltarea economică și socială a României să fie recunoscut și apreciat.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - ANUNŢURI IMPORTANTE
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Anunț referitor la prestarea serviciilor privind realizarea "Lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de Municipiul Rm.Sarat pentru sectoarele cad
2 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general
3 Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, cu sediul în Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, cod fiscal 2406871, organizează în data de 28.06.2022, ora 10:00 licitație publică pentru vânzarea următoarele imobile
4 Decizie de anulare a procedurii din Anexa nr. 2, Anunţului de participare nr. 27149/27.04.2022 privind atribuirea contractului de prestarea "Serviciilor de pază a bunurilor aparţinând domeniului public/privat al Municipiului Râmnicu Sarat
5 Anunț de participare - Municipiul Râmnicu Sărat vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect ”Servicii de pază”
6 Rezultatele Proiectului - Extindere sistem informatic integrat pentru proiectul „Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative în Municipiul Râmnicu Sărat", Cod SMIS 135535/ Cod SIPOCA 781
7 Raportul procedurii simplificată proprie privind "Servicii de Formare Cursuri calificare Nivel 1 (300 participanţi), Cursuri Calificare Nivel 2 (825 participanţi) şi Curs Competente Antreprenoriale (56 participanţi)" în Proiectul POCU/717/5/1/145855
8 Lista de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate închirierii
9 Anunț de participare - Municipiul Râmnicu Sărat vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect ” Servicii de Formare Nivel I (300 participanți), Cursuri Calificare Nivel 2 (825 participanți) și Cursu
10 Anunț de participare - Municipiul Râmnicu Sărat vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect ”Servicii de Catering”
11 Anunţ de presă - Lansarea proiectului "Reabilitare clădire comandament fostă unitate militară (corp C12), pentru centrul comunitar integrat Râmnicu Sărat"
12 Proces verbal de afișare a listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii, în ordinea de prioritate și a listei de priorități
13 Anunț privind închirierea, prin atribuire directă, a suprafeţei de 61,02 ha păşune (pajişti permanente), suprafată aflată în proprietatea privată a Municipiului Râmnicu Sărat
14 Anunț - În perioada 01 februarie - 17 iulie 2022, în România va avea loc Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor (RPL) 2021. Într-o primă etapă, anunţă în mod public faptul că va încheia contracte de prestări servicii pentru 8 recenzori pentru autorecenza
15 Proces verbal privind aducerea la cunostinta publica a proiectului bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022 (in proiect- conform art. 39, alin. (1)- alin. (6) din Legea nr. 273/2006- privind finanţele publice
16 Anunț - Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022 (în proiect - conform art. 39, alin. (1) - alin. (6) din Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, actualizată)
17 ANUNŢ DE PARTICIPARE și Raport Anual 2021 pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes general
18 Rezultatele proiectului „Soluții Informatice Integrate Pentru Simplificarea Furnizării Serviciilor către Cetățeni și Mediul de Afaceri și Optimizarea Procedurilor Administrative la Nivelul Municipiului Râmnicu Sărat", Cod Smis 129270 - Cod SIPOCA 647
19 04.06.2020 - Lista administratorilor de întreprinderi publice din Municipiul Râmnicu Sărat
20 Rezultate PROIECT SIPOCA 92
21 Centralizatorul achizițiilor publice cu valoare mai mare de 5000 euro
22 Dispoziție nr. 638 / 19.07.2019 privind aprobarea Planului de actiune pentru realizarea masurilor stabilite in cadrul Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, program aprobat prin H.G nr.1723/2004
23 Lista operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora
24 Hotărâre nr. 133 din 28.05.2009 privind aprobarea delimitării zonelor din Municipiul Râmnicu Sărat în vederea stabilirii impozitului pe clădiri
25 Licitaţii
26 Alte evenimente și activități ale primăriei
 

Telefonul Cetăţeanului

 Pentru sesizări şi reclamaţii puteţi folosi:

 Telefonul Cetăţeanului

0238 566 900

 Program de preluare apeluri:

8 - 16 Luni - Joi

8 - 14 Vineri 

Plan inundatii

Plan de apărare

 împotriva inundaţiilor gheţurilor şi poluărilor accidentale al C.L.S.U. Rm. Sărat

- Vezi Plan -

 

Proiect SIPOCA 35 Guvernare Transparentă