PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - ANUNŢURI IMPORTANTE
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Anunț Instituția Prefectului - ANDPDCA și ANOFM implementează proiectul: ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” Cod MySMIS 2014+ 130164, cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020
2 Lista de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
3 Lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii
4 RAPORT DE ACTIVITATE Poliţia Locală Râmnicu Sărat ANUL - 2020
5 Hotărârea nr. 258 din data de 16.12.2020 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2021 in Municipiul Rm. Sarat
6 Dispoziție privind stabilirea unor masuri temporare in vederea limitarii riscului de contaminare cu COVID -19 la nivelul Primariei Municipiului Rm.Sarat, pe durata prelungirii starii de alerta
7 Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău nr. 33/07.10.2020 - privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice pentru prevenirea răspândirii COVID-19 la nivelul Județului Buzău
8 Lista finală de priorități pentru acordarea unor locuințe din fondul locativ ce aparține domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat
9 04.06.2020 - Lista administratorilor de întreprinderi publice din Municipiul Râmnicu Sărat
10 Formular pentru înștiințare cu privire la pierderile produse culturilor agricole de către factori naturali de risc
11 Proces verbal privind aducerea la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2020 (in proiect- conform art. 39, alin. (1) - alin. (6) din Legea nr. 273/2006
12 Anunț privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2020 (în proiect - conform art. 39, alin. (1) - alin. (6) din Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, actualizată)
13 Hotărârea nr. 269 din data de 28.11.2019 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2020 in Municipiul Rm.Sarat
14 Rezultate PROIECT SIPOCA 92
15 Centralizatorul achizițiilor publice cu valoare mai mare de 5000 euro
16 Dispoziție nr. 638 / 19.07.2019 privind aprobarea Planului de actiune pentru realizarea masurilor stabilite in cadrul Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, program aprobat prin H.G nr.1723/2004
17 Dispoziție nr. 694 / 29.07.2019 privind aprobarea programului de lucru cu publicul pentru punctul de lucru cu publicul organizat la Primaria Municipiului Rm. Sarat
18 Hotărârea nr. 88 din data de 25.04.2019 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2020 in Municipiul Rm. Sarat, indexate cu rata inflatiei de 4,6%
19 Lista operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora
20 Hotărâre nr. 133 din 28.05.2009 privind aprobarea delimitării zonelor din Municipiul Râmnicu Sărat în vederea stabilirii impozitului pe clădiri
21 ANUNȚ DE CONSTITUIRE A ASOCIATIEI "GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SUS RÂMNICUL"
22 Licitaţii
23 Alte evenimente și activități ale primăriei
 

Telefonul Cetăţeanului

 Pentru sesizări şi reclamaţii puteţi folosi:

 Telefonul Cetăţeanului

0238 566 900

 Program de preluare apeluri:

8 - 16 Luni - Joi

8 - 14 Vineri 

Plan inundatii

Plan de apărare

 împotriva inundaţiilor gheţurilor şi poluărilor accidentale al C.L.S.U. Rm. Sărat

- Vezi Plan -

 

Proiect SIPOCA 35 Guvernare Transparentă