Harta Râmnicu Sărat

 

 © Schubert & Franzke

CONECT

CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență: http://conect.gov.ro


Link pentru înscrierea organizațiilor neguvernamentale: http://conect.gov.ro/w/inscrie-te/

Registre de luare în evidență

http://conect.gov.ro/w/registre-de-luare-in-evidenta/

 

CONECT – platformă gestionată de Secretariatul General al Guvernului este instrumentul prin care ne propunem să încurajăm dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale, participarea publică și voluntariatul.

 Prin această platformă, vom promova activitatea ONG-urilor înscrise și dorim să îmbunătățim instrumentele de voluntariat, astfel încât aportul organizațiilor la dezvoltarea economică și socială a României să fie recunoscut și apreciat.

Formular Localizare PLF

Formula Digital PLF 

Formularul digital pentru intrarea in Romania, link de acces pentru completare - https://plf.gov.ro/login


Pentru ajutor în completarea formularului, puteti face clic pe poza de mai sus și acolo aveti un film, care va explică pașii care trebuie urmați.

Proiect Etica

 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (A.N.F.P.) implementază proiectul ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație - cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741. Pentru detalii și informații despre proiect faceți click pe logo:

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - ANUNŢURI IMPORTANTE
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Anunț - Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022 (în proiect - conform art. 39, alin. (1) - alin. (6) din Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, actualizată)
2 ANUNŢ DE PARTICIPARE și Raport Anual 2021 pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes general
3 Anunț de interes public - Serviciul de impozite si taxe instiinteaza toti contribuabilii ca impozitele si taxele pentru anul 2022 se vor incasa incepand cu data de 10.01.2022. (vezi și completarea la anunț din 04.01.2022)
4 Lista finală de priorități pentru acordarea de locuințe sociale disponibile aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat
5 27.10.2021 - Comunicat privind accesul în Primăria Municipiului Ramnicu Sarat
6 Agenția pentru Protecția Mediului Buzău - Informare cu privire la arderea miriștilor
7 22.09.2021 - Anunț public privind reluarea organizării licitatiei publice cu strigare, în vederea valorificării unui bun-mijloc fix - Dacia Logan L90 Prestige, 1,6 - aflat în proprietatea privată a Municipiului Râmnicu Sărat
8 Anunț selecție pentru proiect " Dezvoltare locala in cadrul Municipiului Ramnicu Sarat prin reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala Cod SMIS 145855"
9 Lista finală de prioritati privind soluţionarea cererilor în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ aparţinând domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat
10 Anunț rezultat selecţie parteneri în cadrul programului operaţional capacitate administrativă 2014-2020, în cadrul programului operaţional capacitate administrativă 2014-2020”, nr.110787 din data de 09.06.2021 nr.110787 din data de 09.06.2021
11 Proces verbal al ședinței de analiză a ofertelor de parteneriat şi inventariere a conţinutului ofertelor în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai putin dezvoltate)
12 Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă organizarea unei proceduri de selecţie parteneri privaţi în scopul încheierii de Acorduri de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul POCA/924/2/2
13 Rezultatele proiectului „Soluții Informatice Integrate Pentru Simplificarea Furnizării Serviciilor către Cetățeni și Mediul de Afaceri și Optimizarea Procedurilor Administrative la Nivelul Municipiului Râmnicu Sărat", Cod Smis 129270 - Cod SIPOCA 647
14 Anunț Instituția Prefectului - ANDPDCA și ANOFM implementează proiectul: ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” Cod MySMIS 2014+ 130164, cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020
15 Lista de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
16 Lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii
17 Hotărârea nr. 258 din data de 16.12.2020 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2021 in Municipiul Rm. Sarat
18 Dispoziție privind stabilirea unor masuri temporare in vederea limitarii riscului de contaminare cu COVID -19 la nivelul Primariei Municipiului Rm.Sarat, pe durata prelungirii starii de alerta
19 04.06.2020 - Lista administratorilor de întreprinderi publice din Municipiul Râmnicu Sărat
20 Rezultate PROIECT SIPOCA 92
21 Centralizatorul achizițiilor publice cu valoare mai mare de 5000 euro
22 Dispoziție nr. 638 / 19.07.2019 privind aprobarea Planului de actiune pentru realizarea masurilor stabilite in cadrul Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, program aprobat prin H.G nr.1723/2004
23 Dispoziție nr. 694 / 29.07.2019 privind aprobarea programului de lucru cu publicul pentru punctul de lucru cu publicul organizat la Primaria Municipiului Rm. Sarat
24 Lista operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora
25 Hotărâre nr. 133 din 28.05.2009 privind aprobarea delimitării zonelor din Municipiul Râmnicu Sărat în vederea stabilirii impozitului pe clădiri
26 Licitaţii
27 Alte evenimente și activități ale primăriei
 

Telefonul Cetăţeanului

 Pentru sesizări şi reclamaţii puteţi folosi:

 Telefonul Cetăţeanului

0238 566 900

 Program de preluare apeluri:

8 - 16 Luni - Joi

8 - 14 Vineri 

Plan inundatii

Plan de apărare

 împotriva inundaţiilor gheţurilor şi poluărilor accidentale al C.L.S.U. Rm. Sărat

- Vezi Plan -

 

Proiect SIPOCA 35 Guvernare Transparentă